Prijatelji

Dobri ljudi koji pomažu da naš mali događaj postoji:

Ministarstvo kulture
Opština Kladovo
Shipyard Kladovo
Kladovonet
eXperiment web magazin
Biblioteka "Centar za kulturu" Kladovo
Zaječarsko pivo
Realizaciju Border Rock festivala podržao je projekat „EU za kulturno nasleđe i turizam“ koji finansiraju Evropska unija i Nemačka Vlada, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ
Hotel Đerdap